Witamy !!!

Najlepszą zasadą jest niewątpliwie Pismo Święte, można je potraktować jako list pisany wprawdzie ludzką ręką, lecz pod Boskim Natchnieniem. Biblia powinna się stać codzienną lekturą każdego chrześcijanina, ponieważ zawarta w nim nauka mobilizuje do prowadzenia moralnego, a co za tym idzie, chrześcijańskiego życia. Księgi Pisma Świętego pisali Święci Boży ludzie pod natchnieniem Ducha Bożego, a zatem Pismo Święte jest wystarczające, by poznać Boga, Jego Wolę i uzyskać zbawienie z łaski. Traktowanie tradycji ludzkiej i innych ksiąg jako źródła wiary jest błędne i szkodliwe dla zbawienia.
 
Ew. Jana 13,34-35
Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

Nowe zdjęcia 
Spotkanie okręgowe
POSŁUCHAJ: 
- Dlaczego Bóg milczy kiedy cierpimy?

- Nowonarodzenie, nowy człowiek, nowe życie.
- Przykazania Boże a łaska.
- Bóg jest wierny nawet w doświadczeniach.

ZOBACZ: foto-relacja ze spotkania

Zlot, obóz 2016


ZLOT 2016 - INFORMACJE (kliknij)
OBÓZ 2016 - INFORMACJE (kliknij)
Materiał filmowy