Witamy !!!

Najlepszą zasadą jest niewątpliwie Pismo Święte, można je potraktować jako list pisany wprawdzie ludzką ręką, lecz pod Boskim Natchnieniem. Biblia powinna się stać codzienną lekturą każdego chrześcijanina, ponieważ zawarta w nim nauka mobilizuje do prowadzenia moralnego, a co za tym idzie, chrześcijańskiego życia. Księgi Pisma Świętego pisali Święci Boży ludzie pod natchnieniem Ducha Bożego, a zatem Pismo Święte jest wystarczające, by poznać Boga, Jego Wolę i uzyskać zbawienie z łaski. Traktowanie tradycji ludzkiej i innych ksiąg jako źródła wiary jest błędne i szkodliwe dla zbawienia.

Psalm 103,13
Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją, jak ojciec lituje się nad swoimi dziećmi.

ZLOT 2017

26-29 lipiec 2017
Ośrodek wypoczynkowy "Dąb"- Ustroń

ZLOT 2017 - INFORMACJE
 

ZJAZD 


Serdecznie zapraszamy na kolejny zjazd:  INFORMACJE
 

KONFERENCJA PASTORÓW I LIDERÓW 2016

Wykłady z konferencji dostępne ONLINE:

1. I nie pozwól, byśmy ulegli pokusie.
2.
Komunikacja w małżeństwie, rodzinie, zborze - I cz.
3.
Komunikacja w małżeństwie, rodzinie, zborze - II cz.

4. Biblia - szukając prawdziwego znaczenia.
5.
Przebaczenie - dlaczego jest takie ważne - I cz.
6.
Przebaczenie - dlaczego jest takie ważne - II cz.
7.
Diabeł - przeciwnik Boga i człowieka.


SPOTKANIE SENIORÓW


SPOTKANIE SENIORÓW 


 

CHRZEST BRENNA

SPOTKANIE OKRĘGOWE

1.
Dlaczego Bóg milczy? Dlaczego cierpimy?

2. Bóg jest wierny nawet w doświadczeniach.

3. Nowonarodzenie: nowe życie, nowy człowiek.

4. Przykazania Boże a łaska.