Witamy !!!

Najlepszą zasadą jest niewątpliwie Pismo Święte, można je potraktować jako list pisany wprawdzie ludzką ręką, lecz pod Boskim Natchnieniem. Biblia powinna się stać codzienną lekturą każdego chrześcijanina, ponieważ zawarta w nim nauka mobilizuje do prowadzenia moralnego, a co za tym idzie, chrześcijańskiego życia. Księgi Pisma Świętego pisali Święci Boży ludzie pod natchnieniem Ducha Bożego, a zatem Pismo Święte jest wystarczające, by poznać Boga, Jego Wolę i uzyskać zbawienie z łaski. Traktowanie tradycji ludzkiej i innych ksiąg jako źródła wiary jest błędne i szkodliwe dla zbawienia.

TEKST NA DZIŚ

Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość.

Kolosan 3,12OBÓZ MŁODZIEŻY - MIĘDZYBRODZIE 2015 

ZLOT MŁODZIEŻY

W imieniu Rady Młodzieży informuję i zapraszam na kolejny Zlot Młodzieży, który odbędzie się w dniach: 15-18 lipca br, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Ondraszek” w Ustroniu, ul. Stroma 7(tam gdzie w poprzednim roku).

Tuż po Zlocie zorganizowany zostanie obóz młodzieży (19-29 lipca), ostateczne zatwierdzenie miejsca pobytu dokonane zostanie w najbliższym czasie.
Obecnie trwają prace nad programem Zlotu i obozu oraz innymi szczegółami organizacyjnymi, które postaramy się jak najszybciej przekazać. Prosimy Was o zarezerwowanie czasu, abyśmy w jak najliczniejszym gronie mogli wielbić naszego Boga i podążać Jego drogą
![LINK DO
 INFORMACJI I ZGŁOSZENIA]

SPOTKANIA DLA KOBIET

Zapraszamy na Spotkania Kobiet podczas których będziemy poznawać Boga, Jego moc, doświadczać Jego bliskości oraz rozmawiać o sprawach życia codziennego.

Czytaj dalej ...

 

CHRZEST W BYDGOSZCZY
TRZEBIESZOWICE 2014 - FOTORELACJA

 

Chrzest w Tomaszowie Mazowieckim

CHRZEST W POŁCZYNIE

 
 

II Spotkanie Seniorów - fotorelacja

 

Prośby o modlitwy!

Drodzy Bracia i Siostry!    

Osoby prooszące o modlitwy w dalszym ciągu: Efraimek – syn braterstwa Kornelii i Krzysztofa Lachowskich, Anna Ostep z USA, Kazimierz Borysowski z Wąbrzeźna, Paweł Bujok z Hawirzowa. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich seniorach Kościoła, szczególnie tych, którym starość nie pozwala opuścić swoich mieszkań, módlmy się za rodziny sprawujące nad nimi opiekę. Módlmy się za bratem Józefem Owczarkiem z Łodzi, braterstwem Zofią i Ludwikiem Kuczera z Brennej, siostrą Ireną Zelcer z Żor i wieloma innymi.

Przekazuję serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia dla Waszych Domów i Zborów.

br. Roman Witek

Nowa Książka!

Dlaczego chrześcijanie nie mogą się zjednoczyć? Przez dwa tysiąclecia miliony naśladowców Jezusa było prześladowanych lub mordowanych w imieniu Boga przez innych chrześcijan. Jest to bez wątpienia smutny i zawstydzający rozdział w historii Kościoła. Współczesny ruch ekumeniczny wydaje się być swoistym odreagowaniem i zadośćuczynieniem tragicznej przeszłości. Obecnie większość wyznawców Jezusa jednoczy się pod sztandarem ekumenizmu, mówi się o wzajemnym szacunku, tolerancji i porozumieniu między podziałami.
Niniejsza książka jest skierowana zarówno do sabatystów jak i wyznawców głównego nurtu chrześcijaństwa. Z pewnością wyjaśni wiele wątpliwości, pogłębi wiedzę i przyczyni się do lepszego zrozumienia niektórych fragmentów Pisma. Pozwoli też odpowiedzieć na pytania, które w dobie ekumenizmu muszą się pojawić. Czy sabatarianie, którzy obecnie dystansują się od głównego nurtu chrześcijaństwa, nie są zbyt konserwatywni, fanatyczni i nietolerancyjni? Czy ich przekonania nie są po prostu anachroniczne? Przecież zupełnie nie pasują do współczesnej rzeczywistości. Co złego jest w ruchu ekumenicznym, który propaguje porozumienie między podziałami i tolerancję? (
kliknij)

 Nabożeństwa z Brennej 

Czasopisma Duch Czasów do pobrania 


       


Nowe Audycje Radiowe


Zainteresowanych informujmemy, że uzupełniliśmy w naszym archiwum kilka audycji radiowych, wyemitowanych w ostatnim czasie. Wkrótce pojawią się nastepne pliki do pobrania. Oto link do plików (kliknij)