Witamy !!!

Najlepszą zasadą jest niewątpliwie Pismo Święte, można je potraktować jako list pisany wprawdzie ludzką ręką, lecz pod Boskim Natchnieniem. Biblia powinna się stać codzienną lekturą każdego chrześcijanina, ponieważ zawarta w nim nauka mobilizuje do prowadzenia moralnego, a co za tym idzie, chrześcijańskiego życia. Księgi Pisma Świętego pisali Święci Boży ludzie pod natchnieniem Ducha Bożego, a zatem Pismo Święte jest wystarczające, by poznać Boga, Jego Wolę i uzyskać zbawienie z łaski. Traktowanie tradycji ludzkiej i innych ksiąg jako źródła wiary jest błędne i szkodliwe dla zbawienia.

TEKST NA DZIŚ

Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.
(2 Mjż 20,6-11)


 

Chrzest w Tomaszowie Mazowieckim

CHRZEST W POŁCZYNIE

 
 

II Spotkanie Seniorów - fotorelacja

 

Konferencja Pastorów Kościołów Chrześcijan Dnia Sobotniego 2014


 

Wspomnienia z obozu 2014


OBÓZ 2014

Zimowisko dla młodzieży 2014
Chrzest w Brennej

 

Prośby o modlitwy!

Drodzy Bracia i Siostry!    

Zwracam się do wszystkich członków naszej Społeczności z ponowną prośbą o modlitwy w domach a  także w Zborach za osobami, które szczególnie tego potrzebują. W najbliższych dniach na operację czeka s. Urszula Witek ze Zboru skoczowskiego i Jerzy Adamczyk ze Zboru żorskiego. W trakcie poważnych zabiegów jest przyjaciel Radosław Maleszewski ze Zboru żorskiego. Braterstwo proszą, abyśmy jednym głosem zanosili modlitwy do Najwyższego Boga, o Jego pomoc i uzdrowienie. Niech najbliższe dni i sabat będą sposobnym ku temu czasem.

 

    Przekazuję serdeczne, chrześcijańskie pozdrowienia!

 

        br Roman Witek

Osoby prooszące o modlitwy w dalszym ciągu: Efraimek – syn braterstwa Kornelii i Krzysztofa Lachowskich, Anna Ostep z USA, Kazimierz Borysowski z Wąbrzeźna, Paweł Bujok z Hawirzowa. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich seniorach Kościoła, szczególnie tych, którym starość nie pozwala opuścić swoich mieszkań, módlmy się za rodziny sprawujące nad nimi opiekę. Módlmy się za bratem Józefem Owczarkiem z Łodzi, braterstwem Zofią i Ludwikiem Kuczera z Brennej, siostrą Ireną Zelcer z Żor i wieloma innymi. W ostatnich dniach z prośbami o modlitwę zwrócili się bracia ze Zboru żorskiego: Jerzy Adamczyk, którego czeka operacja usunięcia guza na jelicie, kolejny zabieg czeka br Radosława Maleszewskiego. O odzyskanie sił po przebytej hemioterapii prosi brat Zbigniew Gawlas ze Zboru skoczowskiego. Pamiętajmy na słowa zapisane w liście Jakuba: ...Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.

 

Przekazuję serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia dla Waszych Domów i Zborów.

                                            
                                                    br. Roman Witek
Pomoc Ukrainie!


Do Braci i Sióstr – członków i sympatyków Kościoła Chrześcijan Dnia Sobotniego

Ze środków masowego przekazu oraz z rozmów z naszymi Braćmi mieszkającymi na Ukrainie dowiadujemy się o napiętej sytuacji, jaka od kilku miesięcy panuje w tym kraju. Pociąga za sobą poważne konsekwencje. Inflacja waluty, zwolnieniach z pracy, brak możliwości wyjazdu do pracy Rosji, to tylko niektóre czynniki zubożenia społeczeństwa, w tym również członków Kościoła ukraińskiego.

W związku z tym zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich o pomoc, której pragniemy udzielić najbardziej potrzebującym osobom. Wypełnimy w ten sposób chrześcijańską posługę.
A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. I Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Gal. 6:9-10

Wszystkich darczyńców proszę o dokonywanie wpłat na konto Kościoła: PKO BP 
72 1020 1390 0000 6002 0120 4189. Pieniądze te przekażemy do Kościoła ukraińskiego. O wynikach zbiórki będziemy Was informować na bieżąco.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy za okazaną pomoc, pozostajemy z chrześcijańskimi pozdrowieniami!

Zarząd Kościoła Chrześcijan Dnia Sobotniego


Nabożeństwo okręgowe w Ustroniu

Nowa Książka!

Dlaczego chrześcijanie nie mogą się zjednoczyć? Przez dwa tysiąclecia miliony naśladowców Jezusa było prześladowanych lub mordowanych w imieniu Boga przez innych chrześcijan. Jest to bez wątpienia smutny i zawstydzający rozdział w historii Kościoła. Współczesny ruch ekumeniczny wydaje się być swoistym odreagowaniem i zadośćuczynieniem tragicznej przeszłości. Obecnie większość wyznawców Jezusa jednoczy się pod sztandarem ekumenizmu, mówi się o wzajemnym szacunku, tolerancji i porozumieniu między podziałami.
Niniejsza książka jest skierowana zarówno do sabatystów jak i wyznawców głównego nurtu chrześcijaństwa. Z pewnością wyjaśni wiele wątpliwości, pogłębi wiedzę i przyczyni się do lepszego zrozumienia niektórych fragmentów Pisma. Pozwoli też odpowiedzieć na pytania, które w dobie ekumenizmu muszą się pojawić. Czy sabatarianie, którzy obecnie dystansują się od głównego nurtu chrześcijaństwa, nie są zbyt konserwatywni, fanatyczni i nietolerancyjni? Czy ich przekonania nie są po prostu anachroniczne? Przecież zupełnie nie pasują do współczesnej rzeczywistości. Co złego jest w ruchu ekumenicznym, który propaguje porozumienie między podziałami i tolerancję? (
kliknij)

 Nabożeństwa z Brennej 

Czasopisma Duch Czasów do pobrania 


       


Nowe Audycje Radiowe


Zainteresowanych informujmemy, że uzupełniliśmy w naszym archiwum kilka audycji radiowych, wyemitowanych w ostatnim czasie. Wkrótce pojawią się nastepne pliki do pobrania. Oto link do plików (kliknij)