Witamy !!!

Najlepszą zasadą jest niewątpliwie Pismo Święte, można je potraktować jako list pisany wprawdzie ludzką ręką, lecz pod Boskim Natchnieniem. Biblia powinna się stać codzienną lekturą każdego chrześcijanina, ponieważ zawarta w nim nauka mobilizuje do prowadzenia moralnego, a co za tym idzie, chrześcijańskiego życia. Księgi Pisma Świętego pisali Święci Boży ludzie pod natchnieniem Ducha Bożego, a zatem Pismo Święte jest wystarczające, by poznać Boga, Jego Wolę i uzyskać zbawienie z łaski. Traktowanie tradycji ludzkiej i innych ksiąg jako źródła wiary jest błędne i szkodliwe dla zbawienia.

TEKST NA DZIŚ

"Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.
Jak. 1:2-4

Prośba o wsparcie

Drodzy Braterstwo!
Jak Wam wiadomo Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego od lat aktywnie wspiera aktywność Krajowego Towarzystwa Autyzmu – oddział w Bielsku-Białej. Nasi członkowie i sympatycy wielokrotnie okazywali swą hojność i przychylność tej działalności.

Ostatnio otrzymaliśmy pismo z prośbą o wsparcie projektu utworzenia Ośrodka Terapeutycznego dla osób z autyzmem w Bielsku-Białej. Obecnie trwają tam prace remontowe i adaptacyjne, które jak zawsze w takich przypadkach wymagają sporych nakładów finansowych.
Dlatego przekazujemy tę prośbę Wam, drodzy Bracia i siostry oraz sympatycy. Jeśli zechcecie wesprzeć organizatorów, prosimy wpłacać pieniądze na ten cel na konto naszego Kościoła z adnotacją „Ośrodek Terapeutyczny dla osób z autyzmem”, w terminie do 30 marca 2015 r.

Dalsze informacje w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej: www.kta-bielsko.pl
W imieniu członków Towarzystwa dziękujemy za okazaną pomoc!
 

TRZEBIESZOWICE 2014 - FOTORELACJA

 

Chrzest w Tomaszowie Mazowieckim

CHRZEST W POŁCZYNIE

 
 

II Spotkanie Seniorów - fotorelacja

 

Wspomnienia z obozu 2014


OBÓZ 2014

Chrzest w Brennej

 

Prośby o modlitwy!

Drodzy Bracia i Siostry!    

 

Zwracam się do wszystkich członków naszej Społeczności z ponowną prośbą o modlitwy w domach a  także w Zborach za osobami, które szczególnie tego potrzebują. W najbliższych dniach na operację czeka s. Urszula Witek ze Zboru skoczowskiego i Jerzy Adamczyk ze Zboru żorskiego. W trakcie poważnych zabiegów jest przyjaciel Radosław Maleszewski ze Zboru żorskiego. Braterstwo proszą, abyśmy jednym głosem zanosili modlitwy do Najwyższego Boga, o Jego pomoc i uzdrowienie. Niech najbliższe dni i sabat będą sposobnym ku temu czasem.

Przekazuję serdeczne, chrześcijańskie pozdrowienia!

Osoby prooszące o modlitwy w dalszym ciągu: Efraimek – syn braterstwa Kornelii i Krzysztofa Lachowskich, Anna Ostep z USA, Kazimierz Borysowski z Wąbrzeźna, Paweł Bujok z Hawirzowa. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich seniorach Kościoła, szczególnie tych, którym starość nie pozwala opuścić swoich mieszkań, módlmy się za rodziny sprawujące nad nimi opiekę. Módlmy się za bratem Józefem Owczarkiem z Łodzi, braterstwem Zofią i Ludwikiem Kuczera z Brennej, siostrą Ireną Zelcer z Żor i wieloma innymi. W ostatnich dniach z prośbami o modlitwę zwrócili się bracia ze Zboru żorskiego: Jerzy Adamczyk, którego czeka operacja usunięcia guza na jelicie, kolejny zabieg czeka br Radosława Maleszewskiego. O odzyskanie sił po przebytej hemioterapii prosi brat Zbigniew Gawlas ze Zboru skoczowskiego. Pamiętajmy na słowa zapisane w liście Jakuba: ...Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.

Przekazuję serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia dla Waszych Domów i Zborów.

br. Roman Witek

Nabożeństwo okręgowe w Ustroniu

Nowa Książka!

Dlaczego chrześcijanie nie mogą się zjednoczyć? Przez dwa tysiąclecia miliony naśladowców Jezusa było prześladowanych lub mordowanych w imieniu Boga przez innych chrześcijan. Jest to bez wątpienia smutny i zawstydzający rozdział w historii Kościoła. Współczesny ruch ekumeniczny wydaje się być swoistym odreagowaniem i zadośćuczynieniem tragicznej przeszłości. Obecnie większość wyznawców Jezusa jednoczy się pod sztandarem ekumenizmu, mówi się o wzajemnym szacunku, tolerancji i porozumieniu między podziałami.
Niniejsza książka jest skierowana zarówno do sabatystów jak i wyznawców głównego nurtu chrześcijaństwa. Z pewnością wyjaśni wiele wątpliwości, pogłębi wiedzę i przyczyni się do lepszego zrozumienia niektórych fragmentów Pisma. Pozwoli też odpowiedzieć na pytania, które w dobie ekumenizmu muszą się pojawić. Czy sabatarianie, którzy obecnie dystansują się od głównego nurtu chrześcijaństwa, nie są zbyt konserwatywni, fanatyczni i nietolerancyjni? Czy ich przekonania nie są po prostu anachroniczne? Przecież zupełnie nie pasują do współczesnej rzeczywistości. Co złego jest w ruchu ekumenicznym, który propaguje porozumienie między podziałami i tolerancję? (
kliknij)

 Nabożeństwa z Brennej 

Czasopisma Duch Czasów do pobrania 


       


Nowe Audycje Radiowe


Zainteresowanych informujmemy, że uzupełniliśmy w naszym archiwum kilka audycji radiowych, wyemitowanych w ostatnim czasie. Wkrótce pojawią się nastepne pliki do pobrania. Oto link do plików (kliknij)