Witamy !!!

Najlepszą zasadą jest niewątpliwie Pismo Święte, można je potraktować jako list pisany wprawdzie ludzką ręką, lecz pod Boskim Natchnieniem. Biblia powinna się stać codzienną lekturą każdego chrześcijanina, ponieważ zawarta w nim nauka mobilizuje do prowadzenia moralnego, a co za tym idzie, chrześcijańskiego życia. Księgi Pisma Świętego pisali Święci Boży ludzie pod natchnieniem Ducha Bożego, a zatem Pismo Święte jest wystarczające, by poznać Boga, Jego Wolę i uzyskać zbawienie z łaski. Traktowanie tradycji ludzkiej i innych ksiąg jako źródła wiary jest błędne i szkodliwe dla zbawienia.

TEKST NA DZIŚ

Panie, słowo twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa.
Prawda twoja trwa z pokolenia w pokolenie, Ugruntowałeś ziemię i stoi.
Według praw twoich istnieje dotąd, Bo wszystko służy tobie.

(Psalm 119,89-91)


Pomoc Ukrainie!


Do Braci i Sióstr – członków i sympatyków Kościoła Chrześcijan Dnia Sobotniego

Ze środków masowego przekazu oraz z rozmów z naszymi Braćmi mieszkającymi na Ukrainie dowiadujemy się o napiętej sytuacji, jaka od kilku miesięcy panuje w tym kraju. Pociąga za sobą poważne konsekwencje. Inflacja waluty, zwolnieniach z pracy, brak możliwości wyjazdu do pracy Rosji, to tylko niektóre czynniki zubożenia społeczeństwa, w tym również członków Kościoła ukraińskiego.

W związku z tym zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich o pomoc, której pragniemy udzielić najbardziej potrzebującym osobom. Wypełnimy w ten sposób chrześcijańską posługę.
A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. I Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Gal. 6:9-10

Wszystkich darczyńców proszę o dokonywanie wpłat na konto Kościoła: PKO BP 
72 1020 1390 0000 6002 0120 4189. Pieniądze te przekażemy do Kościoła ukraińskiego. O wynikach zbiórki będziemy Was informować na bieżąco.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy za okazaną pomoc, pozostajemy z chrześcijańskimi pozdrowieniami!

Zarząd Kościoła Chrześcijan Dnia SobotniegoNowa Książka!

Dlaczego chrześcijanie nie mogą się zjednoczyć? Przez dwa tysiąclecia miliony naśladowców Jezusa było prześladowanych lub mordowanych w imieniu Boga przez innych chrześcijan. Jest to bez wątpienia smutny i zawstydzający rozdział w historii Kościoła. Współczesny ruch ekumeniczny wydaje się być swoistym odreagowaniem i zadośćuczynieniem tragicznej przeszłości. Obecnie większość wyznawców Jezusa jednoczy się pod sztandarem ekumenizmu, mówi się o wzajemnym szacunku, tolerancji i porozumieniu między podziałami.
Niniejsza książka jest skierowana zarówno do sabatystów jak i wyznawców głównego nurtu chrześcijaństwa. Z pewnością wyjaśni wiele wątpliwości, pogłębi wiedzę i przyczyni się do lepszego zrozumienia niektórych fragmentów Pisma. Pozwoli też odpowiedzieć na pytania, które w dobie ekumenizmu muszą się pojawić. Czy sabatarianie, którzy obecnie dystansują się od głównego nurtu chrześcijaństwa, nie są zbyt konserwatywni, fanatyczni i nietolerancyjni? Czy ich przekonania nie są po prostu anachroniczne? Przecież zupełnie nie pasują do współczesnej rzeczywistości. Co złego jest w ruchu ekumenicznym, który propaguje porozumienie między podziałami i tolerancję? (
kliknij)

 Nabożeństwa z Brennej 

Czasopisma Duch Czasów do pobrania 


       


Nowe Audycje Radiowe


Zainteresowanych informujmemy, że uzupełniliśmy w naszym archiwum kilka audycji radiowych, wyemitowanych w ostatnim czasie. Wkrótce pojawią się nastepne pliki do pobrania. Oto link do plików (kliknij)

Konferencja Pastorów Kościołów Chrześcijan Dnia Sobotniego - fotorelacja


 

MODLITWA - KAŻDEGO DNIA, GODZ. 20.00 


Drodzy Braterstwo!
 
    Do wielu z nas doszła smutna wiadomość, otóż syn braterstwa Korneli i Krzysztofa Lachowskich - Efraim, bawiąc się na placu zabaw, nieszczęśliwie upadł i stracił przytomność. Po pewnym czasie przeprowadzona została 40-minutowa reanimacja, dziecko przewiezione zostało do szpitala. Tam lekarze zdiagnozowali problemy z serduszkiem oraz uszkodzenie pewnych części mózgu. Obecnie siostra Kornelia z Efraimkiem oraz najmłodszym dzieckiem Jael (4 - miesięczne) przebywa na rehabilitacji w Bremen.
 
    W związku z ciężkim doświadczeniem, jakie spotkało braterstwo i ich dziecko, zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich braci i sióstr, o zorganizowanie w Waszych domach a także większych grupach spotkań modlitewnych, w intencji uzdrowienia Efraimka i jego rodziców, każdego dnia o godz. 20.00.
 
    Modląc się, pamiętajmy o kolejnych osobach: s. Annie Ostep mieszkającej w USA, Kazimierzu Borysowskim ze zboru w Wąbrzeźnie,  Pawle Bujoku ze Zboru ostrawskiego.  Pamiętajmy o innych osobach, proszących o modlitwę i wsparcie.Niech dobry Bóg wspiera nas w tych działaniach.
 
    Pozostaję z chrześcijańskimi pozdrowieniami!
 
                    brat Roman Witek


Spotkanie dla Seniorów


Korbielów 2013 Chrzest w Brennej 8.06.2013 - fotorelacja