ZJAZD KOŚCIOŁA  CHRZEŚCIJAN  DNIA  SOBOTNIEGO

Bielsko-Biała, 5 maj 2012