Tak przyjdę wkrótce
Konferencja Kościoła Chrześcijan Dnia Sobotniego

Ustroń, 20 maj 2017