KOŚCIÓŁ  CHRZEŚCIJAN  DNIA  SOBOTNIEGO
W dniach 15-29 lipca młodzież z Polski, Niemiec, Anglii, Holandii i Mołdawii spędzała wspólnie czas na obozie młodzieżowym w Powidzu.
Jest to niewielka miejscowość w Wielkopolsce położona ok. 30 km od pierwszej stolicy Polski – Gniezna.


Naszą bazę noclegową była szkoła, usytuowana tuż przy jeziorze.1 Tym.


Obóz młodzieżowy, to czas wypoczynku ale również uwielbienie Boga, poznawanie Słowa Bożego, rozmowy,
zawiązujące się przyjaźnie i wspólne wyzwania.

Tematyka rozważań biblijnych, które omawialiśmy w czasie obozu poświęcona
była zagadnieniom chrześcijańskiego rozwoju. Każdy chrześcijanin powołany został do uświęconego życia
i jest to droga, która wymaga stałego wzrostu i zmian.
Naśladując naszego Zbawiciela, zwyciężamy swoje słabości i pokusy a Moc Boża dokonuje
w życiu wierzącego prawdziwej przemiany.


Bóg zmienia nasze życie, ale nie tylko.
Zostaliśmy powołani, aby głosić Ewangelię innym, a nasze uświęcone życie ma być świadectwem tych zmian.
Dlatego tak ważne jest, aby wychodzić z poselstwem Dobrej Nowiny do ludzi, którzy o Niej nie słyszeli.


Grupa obozowiczów odwiedziła Zakład Poprawczy w Witkowie. Pojechaliśmy tam z poselstwem Dobrej Nowiny
oraz świadectwem nawrócenia. Na obozie gościł br. Pawel Wanek, który opowiadał pensjonariuszom
historię swojego życia i nawrócenia. Pensjonariusze zakładu otrzymali od nas również Słowo Boże.

Inna grupa obozowa udała się do Domu Dziecka w Gnieźnie. Przywieźliśmy ze sobą upominki i wiele ciepłych uczuć.
Naszym zadaniem jest, aby osoby samotne, skrzywdzone i nieszczęśliwe, mogły poznać miłującego Ojca.
Jeśli w sercach ludzi zamieszka Bóg, ich zranienia zostaną uleczone i nie będą one już sierotami.
Dla obozowiczów, kontakt z dziećmi i młodzieżą, która dorasta bez rodziców jest okazją do refleksji;
jak wiele zawdzięczmy Bogu i naszym wierzącym rodzicom, których nie zawsze doceniamy. 
"Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie."
Przykazanie Boże nabiera głębi i nowej treści.

Podczas obozu, młodzież uczestniczyła w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym a także zachowaniu się w sytuacjach ekstremalnych (wypadek, klęska żywiołowa). Szkolenie
odbywało się w plenerze i obejmowało zdobycie praktycznych umiejętności.
 


kurs udzielania pierwszej pomocypróby rozpalenia ognia przy pomocy prostych metod


pozyskiwanie i uzdatnianie wody w ekstremalnych warunkach


Na koniec przygotowanie do jeszcze jednej próby ...


... zjazd na linie nad głęboką fosą Fortu IV w Toruniu


Kilka najciekawszych stylów pokonywania tej przeszkody


Instruktorzy kursu podjęli się próby uporządkowania naszej grupy i ustawienia jej w regularnym szyku.
Nie wiadomo dlaczego, próba ta zakończyła się niepowodzeniem. Prawdopodobnie z winy samych instruktorów :-)


Po kursach krótkie zwiedzanie Torunia i małe zakupy.


Innym razem obozowicze, tradycyjnie już, uczestniczyli w spływie kajakowym. Tym razem rzeka Prosna.


Wspólne ognisko i nauka jazdy konno.
Dziękujemy naszemu Bogu za czas spędzony na obozie i Jego opiekę w każdej chwili.

Dziękujemy również wszystkim tym, którzy w jakiejkolwiek formie wspierali nas w organizacji obozu.

Dziękujemy gorąco ofiarodawcom i sponsorom, którzy dofinansowali to przedsięwzięcie:

Christliche Kirchengemeinde (des siebenten Tages) Altenberge (Niemcy)
 
www.christliche-kirchengemeinde.de

Gemeinde Gottes Münster (Niemcy) www.gemeinde-gottes.org

Zevendedags Baptisten Amsterdam (Holandia) www.7e-dags-baptisten.nl/amsterdam/

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego w Polsce
"Błogosław, duszo moja, Panu I wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu!
Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego!"
Ps. 103 - fragmenty