KOŚCIÓŁ  CHRZEŚCIJAN  DNIA  SOBOTNIEGO

Tomaszów Mazowiecki, 4 sierpnia 2012 r, Uroczystość Chrztu

Nad wodą; modlitwy i ostatnie chwile przed zawarciem Przymierza z PanemModlitwa, życzenia Bożego Błogosławieństwa i przyjęcie do zboru siostry Elwiry.
 


"Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka,
abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan.
Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego,
lecz przez Boga wybranego jako kosztowny.
I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte,
aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
1 Piotr. 2:2-5