KOŚCIÓŁ  CHRZEŚCIJAN  DNIA  SOBOTNIEGO

Brenna, 18 czerwca 2012
Uroczystość ordynacji Jarosława Urbanowicza na posługę Pastora
Uroczystość Chrztu


Przemówienie Pastora Marka Hoffmana

Modlitwa Pastorów i akt wkładania rąk na Brata Jarosława Urbanowicza1 Tym.
"Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa,
wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś.
[...] ćwicz się natomiast w pobożności [...] która do wszystkiego jest przydatna,
ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego."


"Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia; Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego,
że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi,
zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku;
ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości."


"[...] pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został
ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych."
(1 Tym 4:6-14)Wstęp dzieci ze Zboru w Brennej

Kazanie Pastora Kazimierza Opyrchała do Chrztu

Katechumeni podczas aktu wyznania wiary

Nad wodą; modlitwy i ostatnie chwile przed zawarciem Przymierza z PanemChrzest Daniela

Chrzest ŁukaszaPo zanurzeniu i obmyciu; życzenia na nową drogę z Panem dla nowoochrzczonych.

Kazanie Pastora Romana Witka oraz obrządek wkładania rąk na nowoochrzczonych


"Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka,
abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan.
Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego,
lecz przez Boga wybranego jako kosztowny.
I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte,
aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
1 Piotr. 2:2-5