JEDYNY ZBAWICIEL


W okolicy Skoczowa, na rozległym polu, obok bardzo niebezpiecznego zakrętu (gdzie tragicznie zginęło już wielu ludzi, a jeszcze więcej znalazło się w szpitalach), jakiś czas stała mocna metalowa konstrukcja, dźwigająca wielką tablicę. Na białym tle z daleka widoczne były słowa: „UWIERZ W PANA JEZUSA CHRYSTUSA, A BĘDZIESZ ZBAWIONY TY I TWÓJ DOM” DzAp 16,31

Przejeżdżający tamtędy ludzie są niemal zmuszeni aby je przeczytać, i można mieć nadzieję, że choć na chwilę o nich pomyślą.

 Sama tablica i jej lokalizacja zostały dobrze przemyślane – to swoiste memento dla zabieganych i wiecznie się śpieszących ludzi, którzy po drodze gubią to, co najważniejsze – życie w społeczności z Bogiem i zbawienie.

Jedno nie budzi wątpliwości: Jest to równie nietypowa, jak dobra forma zwiastowania Ewangelii Zbawienia. Bo przecież wszyscy jesteśmy dziećmi upadłego Adama, i jako grzesznicy

 potrzebujemy Zbawiciela!

 A Zbawicielem z woli Jedynego Boga, stał się dla nas Jego Syn, Jezus Chrystus, który jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludzkością. Wprawdzie ludzie, którzy zlekceważyli Bożą naukę, ustanowili sobie wielu „pośredników” poprzez których chcą sobie u Boga wyjednać różnorakie łaski i zbawienie, ale Pismo Święte, które jest Słowem Boga, ogłasza, że:

„Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.” (I List ap. Pawła do Tymoteusza 2,5);

 „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Księga Dziejów Apostolskich 4,12);

 „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” (Ewangelia wg Jana 14,6)!

 Tylko Jezus Chrystus, kiedy umarł na Golgocie, zgładził nasze grzechy i pojednał nas z Ojcem! Tylko On zmartwychwstał, dając nam gwarancję zmartwychwstania i życia wiecznego:

„Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego.” (List do Rzymian 5,10).

 Tak jest, jedynie Jezus Chrystus jest Zbawicielem, Pośrednikiem i Orędownikiem ludu Bożego. Tylko przez Niego i w Jego świętym Imieniu możemy przyjść do Ojca, otrzymać przebaczenie grzechów i zbawienie! Wszyscy inni, ustanowieni przez ludzi „pośrednicy łask”, „orędownicy” i „orędowniczki”, nie tylko nic nie mogą pomóc ale, jak fałszywe drogowskazy, kierują nieświadomych na manowce wiary i grożą wiecznym potępieniem!

 A więc:

UWIERZ W PANA JEZUSA CHRYSTUSA, A BĘDZIESZ ZBAWIONY, TY I TWÓJ DOM!

 – Uwierz w Niego wiarą gorącą i żywą, wiarą, która rodzi swoje dobre owoce – owoce oddania i posłuszeństwa.

– Bo wiara martwa, która nie powoduje całkowitej zmiany życia i jest jedynie przyjęciem do wiadomości faktu, iż Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata – na nic się nie przyda! Pamiętaj, co na ten temat mówi Pismo Święte:

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.”

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.” (List do Efezjan 2,8-10);

„Cóż to pomoże, bracia moi, że ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?

Jeśli brat lub siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba. A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje – coż to pomoże?

Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.

Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich.

Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.

Przeto chcesz poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?” (List ap. Jakuba 2,14-20)!