Wydawnictwo DUCH CZASÓW


Wydawnictwo DUCH CZASÓW działające przy Kościele Chrześcijan Dnia Sobotniego oferuje:

Zamówienia na nasze pozycje można składać:

- telefonicznie lub faksem pod numerem: (033) 811-73-44,
- listownie pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, skr. poczt. 411,
- przez e-mail: sekretariat@kchds.pl

Zamówione pozycje wysyłamy za zaliczeniem pocztowym,
lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na nasze konto:
44 1750 0012 0000 0000 3499 5068
nazwa rachunku: 
Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego

 

Biblie:

W naszej ofercie będziemy się starać oferować Państwu możliwie szeroką ofertę Biblii.
Przed zamówieniem prosimy o kontakt w celu sprawdzenia, czy Biblia jest dostepna.

1. Biblia Tysiąclecia, format 16x21 cm, oprawa twarda z wycięciami.
Cena 110 zł2. 
Biblia Warszawska, średnia, oprawiona w materiał skóropodobny. Grzbiety stron złocone lub srebrzone. Cena 115 zł (chwilowy brak)

 


3. Biblia Warszawska, średnia, oprawa twarda, czarna lub bordowa. Cena 75 zł


4. Biblia Warszawska, średnia, oprawa twarda czarna z etui (czarne lub brązowe) z zamkiem, . Cena 110 zł (chwilowy brak)
 

2. Biblia Warszawska, mała oprawiona w materiał skóropodobny. Grzbiety stron złocone. Cena 97 zł (chwilowy brak)


3. Biblia Warszawska, mała oprawiona twarda czarna lub bordowa. Cena 56 zł (chwilowy brak)


Periodyki:


1. „Duch Czasów”,
kwartalnik poruszający zagadnienia teologiczne, wychowawcze i społeczne w świetle nauki Pisma Świętego. Str. ok. 32, Cena pojedynczego numeru 5 zł. Prenumerata roczna (z porto) 26 zł.
 

2. "LEKCJE BIBLIJNE 2017",
– Rocznik liturgiczny, zawierający rozważania biblijne na każdy Sabat roku. Omawia ważne i aktualne tematy biblijne oraz podstawowe biblijne zasad wiary i praktyki chrześcijańskie. Format A-5. Cena egzemplarza 10 zł.POZYCJE KSIĄŻKOWE


 BIBLIA BRZESKA 1563

 Nakład wznowiony, Biblia będzie dostepna od września.

– wznowienie, po 440 latach (!) pierwszego protestanckiego przekładu Pisma Świętego, dokonanego w XVI wieku.
Format B-5, stron 1392, twarda oprawa, obwoluta. Cena 130 zł


Kryzys pierwotnego chrześcijaństwa
format - 23x15 cm
ilość stron - 344
Cena - 30 zł„Nie igraj z diabłem!”, 
Martin Sevcik i Stanisław Kosowski,
W drugiej połowie XX wieku na całym świecie ogromnie wzrosło zainteresowanie różnego rodzaju zjawiskami i praktykami okultystycznymi, które stanowią ogromne zagrożenie zarówno dla wiary chrześcijan, jak i dla psychiki ludzkiej. To właśnie w tej sprawie autorzy książki kierują do Czytelnika poważne ostrzeżenie. Pierwsza część zawiera wstrząsające świadectwo autora, który przeszedł daleką drogę – najpierw od ateizmu do duchowego uzależnienia od demonicznych mocy, a potem – dzięki łasce Bożej – spod ich wpływu pod opiekę Najwyższego. Autor części drugiej zebrał podstawowe informacje na temat różnorakich kategorii okultyzmu, wskazując na niesłychaną ekspansję – wręcz triumfalny pochód zjawisk paranormalnych, którymi współcześnie zajmują się i ulegają im dziesiątki milionów ludzi.
Format A-5, oprawa miękka, stron 226. Cena 12 zł.

„Moja droga do Boga”,                                                                                      PROMOCJA
Praca zbiorowa,
Książka jest zbiorem świadectw ludzi, którzy na ścieżkach swego życia – nieraz bardzo poplątanych, a czasem wręcz tragicznych – zetknęli się z Poselstwem Ewangelii i doznali przebaczenia swych win, a w społeczności z Bogiem odnaleźli pokój serca i sens życia, a także nadzieję wieczności w Lepszym Świecie.
Format A-5, oprawa miękka, stron 170. Cena 5 zł.

„TRÓJCA ŚWIĘTA – mit, czy rzeczywistość?”                                                       dostępna!
Arkadiusz Wiśniewski,
Wśród chrześcijan nie ma chyba tematu bardziej gorącego i budzącego większe emocje niż Trójca. Strony konfliktu obwarowane argumentami, rzucają w adwersarzy pełne ognia słowa. Trynitarze odmawiają często przeciwnikom miana chrześcijan, z kolei antytrynitarze oskarżają tych pierwszych o ukryty politeizm i bałwochwalstwo. Kto ma rację? I sprawa podstawowa: Czy w oparciu o Pismo Święte można to ustalić? A może racja jest po stronie tych, którzy uważają, że „kto chce zrozumieć tajemnicę Trójcy – traci rozum, a kto ją odrzuca – traci wiarę”...?
Format A-5, oprawa miękka, stron 222. Cena 20 zł.

„PRAWO BOŻE – znaczenie i funkcja”,
Stanisław Kosowski,
Już na wstępie autor podkreśla, że temat Boże Prawo (Zakon), to <temat morze>, a poruszanie się po nim wymaga ścisłej wiedzy biblijnej i biblistycznej, w tym dokładnej znajomości zasad hermeneutyki biblijnej. Zaniedbanie, lub niedocenienie tego, skutkuje błędnymi wnioskami – naukami, które są zaprzeczeniem „zdrowej nauki” (2 Tym 4,1-4). Książka stawia i rozpatruje odwieczne pytanie o rolę Zakonu i o rolę Łaski. I wykazuje, że pomiędzy tymi wartościami nie ma antagonizmu. Wprost przeciwnie – istnieje między nimi bezpośrednia i bliska współpraca.
Format A-5, oprawa miękka, stron 144. Cena 12 zł.

„Czy umarli żyją?”,                                                                                            PROMOCJA
Stanisław Kosowski,
Książka stara się odpowiedzieć na pytania dotyczące natury człowieka (duch, dusza, ciało – ich wzajemne związki i zależności), zagadnienia śmierci (dusza nieśmiertelna) oraz spraw życia wiecznego.
Format A-5, oprawa miękka, stron 78. Cena 2 zł.

„Życie Ellen G. White – obalenie jej twierdzeń”,
D.M. Canright,
Jest to pozycja szczególna, ze względu na jej autora; D.M. Canright był Starszym Kościoła Adwentystów D.S. i wieloletnim (od lat 70. XIX do początków XX wieku) współpracownikiem pionierów adwentyzmu, w ich liczbie Ellen G. White.
Format A-5, oprawa miękka, stron 180. Cena 15 zł.


MINIATURY PROROCZE


Wilk z barankiem paść się będą...”,
Emanuel Salmaj,
Czy prorok Izajasz w 11. rozdziale swej księgi opisał warunki życia na Ziemi w okresie Millenium, czy w Wieczności? A może – jak rozumieją to inni – proroczy opis odnosi się do duchowych wartości Wieku Ewangelii?
Format, B-6, stron 56. Cena 4 zł.

„Przekują miecze na lemiesze”,
Emanuel Salmaj,
Historia ludzkości jest pisana wojnami. Przemoc i gwałt, cierpienie, łzy i ogromne zniszczenia – oto wierni towarzysze najinteligentniejszej istoty tej planety – HOMO SAPIENS – Człowieka Myślącego (czy naprawdę?!). – Kiedy wreszcie nastanie błogosławiony, opisany w 2. rozdziale proroka Izajasza stan pokoju i bezpieczeństwa?
Format B-6, stron 52. Cena 4 zł.

„Wizja «Drzewa» i «Rzeki»”,
Emanuel Salmaj,
W trzecim tomiku swej serii autor stara się odpowiedzieć na pytanie, co łączy 47. rozdział proroctwa Ezechiela, z wizją ap. Jana zapisaną w 22. rozdziale Apokalipsy.
Format B-6, stron 40. Cena 3 zł.

„Zbudują domy, aby w nich mieszkać”,
Emanuel Salmaj,
– Do jakiego czasu odnosi się proroczy opis z 65. rozdziału Izajasza?
– Czy na Nowej Ziemi będziemy budować domy i sadzić winnice?
– Czy będą się tam rodzić dzieci?
– I czy wciąż jeszcze grasować będzie śmierć?
Format B-6, stron 88. Cena 5 zł.

„I tak cały Izrael będzie zbawiony”,
Emanuel Salmaj,
Autor podejmuje temat współcześnie bardzo «gorący»! Padają pytania o aktualny, duchowy status narodu Izraelskiego i jego ewentualną rolę w przyszłym Królestwie Mesjasza. O to, czy Jezus Chrystus w okresie Millenium będzie Królem w Jerozolimie. A także pytania o «Antychrysta».
Format B-6, stron 86. Cena 5 zł.


Z PROBLEMATYKI BIBLIJNEJ I WYZNANIOWEJ


„Historia sabatu i niedzieli”,
John Kiesz
Opracowanie przedstawia informacje na temat zmian, które zachodziły w chrześcijaństwie. Autor przytacza wiele ciekawych informacji na temat sabatu i podaje źródła historyczne, które świadczą o tym, że święcenie sabatu było zawsze obecne wśród różnych grup chrześcijan.
Format A-5, stron 36. Cena 6 zł.

„Historia krzyża”,
Andrzej Rocz,
Autor «wziął pod lupę» powszechny pogląd, że krzyż jest symbolem Chrześcijaństwa, tak, jak półksiężyc jest symbolem Islamu, a gwiazda Dawida – Judaizmu. Przytoczone świadectwa prowadzą do intrygujących wniosków...
Format A-5, stron 36. Cena 5 zł.

„Co sądzić o Ellen G, White i jej widzeniach?”,
Stanisław Kosowski,
Ellen G. White, aktywna uczestniczka ruchu millerowskiego (I połowa XIX wieku), była jednym z pionierów rodzącego się po jego upadku Kościoła Adwentystów D.S. Skąd możemy wiedzieć, że była, lub nie była Bożym prorokiem?
Format A-5, stron 24. Cena 4 zł.

„Chrystus umarł w środę”,
Mieczysław Pajewski,
– Czy Jezus Chrystus faktycznie umarł w piątek, jak się to tradycyjnie przyjmuje?
– Jakie argumenty przytaczają zwolennicy środy?
– O co w rzeczywistości toczy się spór?
Format A-5, stron 32. Cena 5 zł.

„SABAT – Dzień Pański”,
Emanuel Salmaj,
– Kto, kiedy i dlaczego ustanowił Sabat dniem świętym?
– Który dzień święcili patriarchowie?
– Który dzień święcił Jezus i cały Kościół apostolski?
– Z jakiego powodu i kiedy Sabat zastąpiono niedzielą?
Format A-5, stron 35. Cena 5 zł.

„Odkrycie tajemnicy Oriona”,
Nobilis O. Streda,
Nie wszyscy wiedzą, że w pewnych kręgach chrześcijańskich gwiazdozbiór Oriona, stał się przedmiotem nie tylko szczególnej uwagi, ale i swoistego kultu. Od XIX wieku w Ameryce zaczął się upowszechniać pogląd, że w Orionie (ściślej w tzw. Mieczu Oriona) istnieją «szczeliny», poprzez które na zewnątrz wydostaje się... blask Nieba! Założenie to stało się osnową dla poglądu, że to stamtąd, z głębin Oriona przyjdzie po raz wtóry na świat Jezus Chrystus.
Oprawa miękka, format A-5, stron 34. Cena 3 zł.

„Prorocy z Brooklynu”,
Ryszard Solak,
Jest to wyznanie byłego «Świadka Jehowy», który – podobnie jak tysiące innych – odszedł z Organizacji w wyniku ogromnego rozczarowania, gdy sugestie przywódców, że Armagedon nastanie jesienią 1975 roku – nie spełniły się.
Format A-5, stron 72. Cena 5 zł.

„17 powodów dlaczego odszedłem z ruchu zielonoświątkowego”,
Alfred H. Pohl,
W księgarniach chrześcijańskich jest mnóstwo książek napisanych przez przedstawicieli różnorakich wspólnot określających się jako „charyzmatyczne”, w których propaguje się idee współczesnego, szeroko rozumianego nurtu charyzmatycznego. Mało jest natomiast opracowań krytycznych wobec tego nurtu i towarzyszących mu praktyk i zjawisk; zjawisk – podkreślmy to wyraźnie – ekstremalnych, zdaniem wielu biblistów często bliższych okultyzmowi niż chrześcijaństwu. To musi budzić i budzi głęboki, w pełni uzasadniony niepokój. Książka Alfreda Pohla jest wyrazem takiego właśnie niepokoju.
Format A-5, oprawa miękka, stron 116. Cena 9 zł.


TEOLOGIA ROKU 1844


„Ruch Williama Millera – zły początek złych doktryn”,
Stanisław Kosowski,
O tamtym dramacie niewiele się dziś mówi. Niechętnie wracają do niego zwłaszcza bezpośredni sukcesorzy ruchu millerowskiego – Adwentyści Dnia Siódmego. Bo też nie ma się czym chlubić. W 1844 roku ruch ten był przyczyną duchowej tragedii, psychicznego rozbicia i materialnej ruiny ponad stu tysięcy ludzi – gdy nie nastąpiło obiecane na dzień 22. października powtórne przyjście Jezusa Chrystusa! Jak to się stało, że skompromitowane tezy ruchu millerowskiego stały się fundamentalnymi zasadami wiary jednego z liczących się Kościołów protestanckich?
Format A-5, stron 76. Cena 6 zł.

„Świątynia ziemska, jako symbol Świątyni Niebieskiej”
Stanisław Kosowski,
Zamiast – jak William Miller – przyznać się do winy i przyjąć odpowiedzialność za duchową tragedię tysięcy ludzi, kilku liderów ruchu millerowskiego rozpoczęło gorączkowe poszukiwania argumentów na swoją obronę. Najpierw «odkryli» oni, w niebie istnieje specjalny budynek („świątynia niebieska”), a potem zasugerowali, że w dniu 22.X.1844 roku Jezus Chrystus wprawdzie nie przyszedł na Ziemię, za to jako Najwyższy Kapłan „przeszedł z «miejsca świętego» niebieskiej świątyni, do «miejsca najświętszego» tej świątyni”... (kto nie wierzy – niech sprawdzi!). Czy materialna ziemska świątynia, była symbolem budynku w niebie?!
Format A-5, stron 48. Cena 4 zł.

„Oczyszczenie Niebieskiej Świątyni”,
Stanisław Kosowski,
Adwentyści uczą, że do «niebieskiej świątyni», rozumianej jako realna budowla, Jezus Chrystus wciąż przenosi grzechy ludu Bożego. A równocześnie z grzechów tych, począwszy od 22.X.1844 roku świątynię tę oczyszcza – co jest jakoby równoznaczne z nowotestamentowym Dniem Pojednania. Autor wykazuje, że grzechy ludu Bożego zostały złożone na Jezusa Chrystusa, który zaniósł je na krzyż i zgładził przez ofiarowanie Siebie samego. To tam i wtedy – dowodzi – miał miejsce nowotestamentowy Dzień Pojednania!
Format A-5, stron 64. Cena 5 zł.

„Najwyższy Kapłan według porządku Melchisedeka”,
Stanisław Kosowski,
Kwestionując adwentystyczne tezy autor wykazuje, że kapłaństwo Jezusa Chrystusa nie polega na posłudze w niebiańskim budynku. Najwyżsi kapłani ziemskiej świątyni wypełniali dwa rodzaje służby – (1) składali ofiary za grzechy, oraz (2) nauczali i wspierali lud Boży (Hbr 5,1.2). – Pierwszą część tej służby Jezus Chrystus jako Najwyższy Kapłan wypełnił na Golgocie, gdzie oczyścił Swój lud z grzechów (Hbr 1,3). Odtąd nie musi już składać żadnej ofiary (Hbr 9,25-28), ani prosić Boga za wierzącymi (Jan 16,26.27). Od Golgoty Jego służba wyraża się opieką nad dziećmi Bożymi, które wspiera i chroni w doświadczeniach i pokusach.
Format A-5, stron 58. Cena 5 zł.

„Prorok Daniel, a świątynia”,
Stanisław Kosowski,
Swoje przekonanie o dniu powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, William Miller oparł na dawno spełnionym proroctwie Daniela r. 8., łącząc je z zupełnie inną tematyką rozdziału 9. tego proroctwa. Występujące w nich, niezależne od siebie okresy czasu („Dwa tysiące wieczorów i poranków” oraz „Siedemdziesiąt tygodni”), Miller drogą spekulacji połączył w jedną całość, i przyjmując za punkt wyjścia rok 457 przed Chrystusem, wskazał dzień przyjścia Pana... Nie był to jego jedyny błąd, bo kolejnym było utożsamienie „małego roku” z 7. rozdziału Daniela, z „małym rogiem” z 8. rozdziału tego proroctwa – podczas gdy w każdym przypadku symbolem tym określono inną postać, żyjącą w innej epoce.
Format A-5, stron 82. Cena 6 zł.

„Sądy Boże nad ludzkością”,
Stanisław Kosowski,
Według Ellen G. White, adwentystycznego pioniera i oficjalnie uznanego «proroka», „oczyszczenie niebieskiej świątyni wymaga przeprowadzenia przez Boga «sądu śledczego»”. To dopiero ów trybunał, od momentu gdy w dniu 22.X.1844 r. rozpoczął swe posiedzenie, decyduje kto będzie zbawiony, a kto zostanie na wieki potępiony!... – Autor weryfikuje te twierdzenia.
Format A-5, stron 48. Cena 4 zł.

„Jarosze do Nieba?”,
Oskar Hoenicke,
W Adwentyźmie coraz bardziej zwiększa się presja na członków zborów, by usunęli ze swego jadłospisu każdy rodzaj mięsa i przeszli na dietę jarską, a jeszcze lepiej – wegetariańską. Zdaniem Ellen G. White, jest to niezbędny element procesu przygotowania się do nieba. – Czy istotnie wegetarianie łatwiej dostaną się do nieba?
Format A-5, stron 36. Cena 5 zł.


LEKCJE BIBLIJNE DLA DZIECI


„Lekcje biblijne dla dzieci” (Zeszyt 1),
Stanisław Kosowski,
Pierwszy zeszyt, omawiający historię świata od Stworzenia do wejścia rodziny patriarchy Jakuba do Egiptu.
Oprawa twarda, format A-5, stron 150. Cena 10 zł.

„Lekcje biblijne dla dzieci” (Zeszyt 2),
Stanisław Kosowski,
Zeszyt drugi omawia historię czterdziestoletniej wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej.
Oprawa miękka, format A-6, stron 76. Cena 8 zł.


ŚPIEWNIKI


„Śpiewajmy radośnie Panu!”
– Śpiewnik z nutami, 618 pieśni.
Oprawa twarda, format B-5, stron 1500. Cena 25 zł.

„Śpiewajmy radośnie Panu!”
– Śpiewnik tekstowy, 218 pieśni (kilkanaście dodatkowych pieśni z nutami).
Oprawa twarda, format C-6, str. 184. Cena 20 zł.

„Zaśpiewam Panu...”
– Śpiewnik młodzieżowy z chwytami na gitarę, 224 pieśni.
Oprawa miękka, format A-5, bindowany. Cena 12 zł
 
"Weselcie się w Panu"
– Śpiewnik młodzieżowy z chwytami na gitarę, 99 pieśni.
Oprawa miękka, format A-5, bindowane. Cena 9 zł

śpiewnik połączony „Zaśpiewam Panu...” "Weselcie się w Panu"   promocja
– dwa śpiewniki w miękkiej oprawie, bindowany, format A-5. Cena 15 zł
Promocja!
Jeśli ktoś posiada starszy lub uszkodzony śpiewnik młodzieżowy (żólty lub niebieski) zwracajac go nam, otrzyma rabat w wysokości 5 zł na zakup nowego, podwójnego śpiewnika. 


PŁYTY I KASETY


„Bliżej niż wczoraj...”
Nagranie zespołu muzyczno-wokalnego, «Hosanna».
Cena 25 zł.

„Za Twą Miłość...”
Koncert Iwony Stępień.
Cena 15 zł.

"Nim świt obudzi noc"  

Kornelia Zelcer Maleszewska
Cena 25 zł