Lekcje Biblijne 2017
Są dostepne Lekcje Biblijne na 2017 rok.

Cena rocznika wynosi 10 zł plus koszty wysyłki.
Zamówienia na nasze pozycje można składać:
- telefonicznie lub faksem pod numerem: (033) 811-73-44,
- listownie pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, skr. poczt. 411,
- przez e-mail:
sekretariat@kchds.pl

Zamówione pozycje wysyłamy za zaliczeniem pocztowym, lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na nasze konto:
PKO O/Bielsko-Biała 83 1020 1390 0000 6602 0023 1951
nazwa rachunku: Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego