Lekcje Biblijne 2018
Są dostepne Lekcje Biblijne na 2018 rok.

Cena rocznika wynosi 10 zł plus koszty wysyłki.
Zamówienia na nasze pozycje można składać:
- telefonicznie lub faksem pod numerem: (033) 811-73-44,
- listownie pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, skr. poczt. 411,
- przez e-mail:
sekretariat@kchds.pl

Zamówione pozycje wysyłamy za zaliczeniem pocztowym, 
lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na nasze konto: 
Raiffeisen Bank Polska S.A  44 1750 0012 0000 0000 3499 5068
nazwa rachunku: 
Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego