Numer 1/2018:

D
uch Czasów jest kwartalnikiem poświęcony tematyce chrześcijańskiej. Poruszamy w nim różnorodną tematykę związaną codziennym chrześcijańskim życiem. Staramy się pokazywać przykłady ludzi, którzy uwierzyli Bogu i postanowili żyć wg Jego woli.

Czytelnik znajdzie w naszym czasopiśmie ciekawe tematy z teologii, ewangelizacji, wychowania oraz refleksje na temat życia społecznego.

DUCH CZASÓW można zamówić:

- telefonicznie lub faksem pod numerem: (033) 811-73-44,
- listownie pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, skr. poczt. 411,
- przez e-mail:
sekretariat@kchds.pl

Zamówione pozycje wysyłamy za zaliczeniem pocztowym,
lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na nasze konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A  44 1750 0012 0000 0000 3499 5068
nazwa rachunku:
Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego


cena pojedynczego egz. wynosi 5 zł (numery podwójne kosztują 10 zł)
Warunki prenumeraty:
całoroczna — 26,00–zł,
półroczna — 13–zł,
całoroczna zagraniczna — Europa – 10 Eu
Australia i Ameryka – 14 $ USA
(czasopismo wysyłamy pocztą)