Historia sabatu i niedzieli


Opracowanie przedstawia informacje na temat zmian, które zachodziły w chrześcijaństwie. Autor przytacza wiele ciekawych informacji na temat sabatu i podaje źródła historyczne, które świadczą o tym, że święcenie sabatu było zawsze obecne wśród różnych grup chrześcijan.
Kwestia Sabatu od dawna była przedmiotem zainteresowania ludzi.
Biblia informuje nas, że sam Stwórca po sześciu dniach pracy odpoczął siódmego dnia tygodnia, a cykl tygodniowy – mierzony przez umieszczony na końcu tygodnia Sabat – jest najstarszym podziałem czasu.
I chociaż w ciągu następnych tysiącleci pewne grupy wprowadzały cykle ośmio- i dziesięciodniowe, to ogólną regułą był tygodniowy podział czasu, szczególnie wśród ras semickich.
Z pewnością Sabat nie jest dziś popularny wśród wyznawców Jezusa Chrystusa. Pozycja, którą proponujemy, nie jest rozprawą teologiczną a jedynie krótkim omówieniem historii Sabatu i niedzieli. Mimo to, jest cennym głosem w dyskusji o Sabacie i daje wiedzę na temat, który nie jest szeroko prezentowany w wydawnictwach chrześcijańskich.

Format A-5, stron 36. Cena 6 zł + koszty przesyłki.

Zamówienia na nasze pozycje można składać:

- telefonicznie lub faksem pod numerem: (033) 811-73-44,
- listownie pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, skr. poczt. 411,
- przez e-mail:
sekretariat@kchds.pl

Zamówione pozycje wysyłamy za zaliczeniem pocztowym, lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na nasze konto:
PKO O/Bielsko-Biała 83 1020 1390 0000 6602 0023 1951
nazwa rachunku: Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego